Lapsevanemale

Lasteaia tasu


Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.

* Vanem maksab lasteaiatasu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kirjaliku avalduse alusel direktorile juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel 31 kalendripäeva ulatuses aastas. Osalustasust vabastamise arvestust peetakse täis kuudega või nädala kaupa, aga mitte rohkem kui 2 osas (1+3 või 2+2 nädalat). Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

* Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Alates 01.05.2022 on laste toidupäeva maksumus 1,90 € (Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2, 24.03.2022.a.) Osalustasu suuruse otsustab Pärnu Linnavolikogu ja alates 01.01.2017  on see 56,40 €.  

* Ette teatatud puudumiseks ja seeläbi toidupäeva tasust vabastatuks loetakse vähemalt eelneva tööpäeva kl.9 teavitatud puudumised vastavalt lasteaia kodukorrale. Üksikute ette teatamata puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta

Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, loetakse need päevad ette teatatud puudumisteks ja jäetakse toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata ka hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi nende ajal lasteaias.

* Lasteaiamaksu tasumata jätmise korral (1 kuu) on lasteaial õigus teha lapsevanemale hoiatuskiri ja kui ka see ei aita, siis pöördume abi saamiseks inkasso poole.

* Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus esitab vanemale maksuteatise e-postiga tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 12.kuupäevaks. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt 20.kuupäevaks, soovitame kasutada otsekorraldust.

* Lasteaiatasuga seotud probleemid lahendab direktor.

* Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus hariduse infosüsteemis ARNO. Vanem esitab avalduse hiljemalt üks nädal enne lahkumist. 

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.

* Vanem maksab lasteaiatasu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kirjaliku avalduse alusel direktorile juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel 31 kalendripäeva ulatuses aastas. Osalustasust vabastamise arvestust peetakse täis kuudega või nädala kaupa, aga mitte rohkem kui 2 osas (1+3 või 2+2 nädalat). Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

* Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Alates 01.05.2022 on laste toidupäeva maksumus 1,90 € (Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2, 24.03.2022.a.) Osalustasu suuruse otsustab Pärnu Linnavolikogu ja alates 01.01.2017  on see 56,40 €.  

* Ette teatatud puudumiseks ja seeläbi toidupäeva tasust vabastatuks loetakse vähemalt eelneva tööpäeva kl.9 teavitatud puudumised vastavalt lasteaia kodukorrale. Üksikute ette teatamata puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta

Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, loetakse need päevad ette teatatud puudumisteks ja jäetakse toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata ka hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi nende ajal lasteaias.

* Lasteaiamaksu tasumata jätmise korral (1 kuu) on lasteaial õigus teha lapsevanemale hoiatuskiri ja kui ka see ei aita, siis pöördume abi saamiseks inkasso poole.

* Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus esitab vanemale maksuteatise e-postiga tasumisele kuuluvate summade kohta hiljemalt iga kuu 12.kuupäevaks. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt 20.kuupäevaks, soovitame kasutada otsekorraldust.

* Lasteaiatasuga seotud probleemid lahendab direktor.

* Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus hariduse infosüsteemis ARNO. Vanem esitab avalduse hiljemalt üks nädal enne lahkumist.