Lapsevanemale

Lasteaia tasu


Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.

* Vanem maksab lasteaiatasu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kirjaliku avalduse alusel direktorile juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel 31 kalendripäeva ulatuses aastas. Osalustasust vabastamise arvestust peetakse mitte rohkem kui 2 osas (1+3 või 2+2 nädalat). Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

* Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Alates 01.05.2022 on laste toidupäeva maksumus 1,90 € (Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2, 24.03.2022.a.) Osalustasu suuruse otsustab Pärnu Linnavolikogu ja alates 01.01.2023  on see 57,00 €.  

* Ette teatatud puudumiseks ja seeläbi toidupäeva tasust vabastatuks loetakse vähemalt eelneva tööpäeva kl.9 teavitatud puudumised vastavalt lasteaia kodukorrale. Üksikute ette teatamata puudutud päevade puhul tasa-arvestust ei tehta

Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, loetakse need päevad ette teatatud puudumisteks ja jäetakse toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata ka hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi nende ajal lasteaias.

* Lasteaiamaksu tasumata jätmise korral (1 kuu) on lasteaial õigus teha lapsevanemale hoiatuskiri. Kui sellele ei reageerita ja võrg suureneb, siis on õigus anda vastav info linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele võlgnevuse sisse nõudmiseks.

* Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus esitab vanemale ARNO vahendusel maksuteatise e-postile tasumisele kuuluvate summade kohta. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. NB! Soovitame kasutada otsekorraldust.

* Lasteaiatasuga seotud probleemid lahendab direktor.

* Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus hariduse infosüsteemis ARNO. Vanem esitab avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist.

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.

* Vanem maksab lasteaiatasu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kirjaliku avalduse alusel direktorile juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

* Vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel 31 kalendripäeva ulatuses aastas. Osalustasust vabastamise arvestust peetakse mitte rohkem kui 2 osas (1+3 või 2+2 nädalat). Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

* Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Alates 01.05.2022 on laste toidupäeva maksumus 1,90 € (Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2, 24.03.2022.a.) Osalustasu suuruse otsustab Pärnu Linnavolikogu ja alates 01.01.2023  on see 57,00 €.  

* Ette teatatud puudumiseks ja seeläbi toidupäeva tasust vabastatuks loetakse vähemalt eelneva tööpäeva kl.9 teavitatud puudumised vastavalt lasteaia kodukorrale. Üksikute ette teatamata puudutud päevade puhul tasa-arvestust ei tehta

Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, loetakse need päevad ette teatatud puudumisteks ja jäetakse toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata ka hommikusöök ja/või õhtuoode kui laps ei viibi nende ajal lasteaias.

* Lasteaiamaksu tasumata jätmise korral (1 kuu) on lasteaial õigus teha lapsevanemale hoiatuskiri. Kui sellele ei reageerita ja võrg suureneb, siis on õigus anda vastav info linnavalitsuse raamatupidamise teenistusele võlgnevuse sisse nõudmiseks.

* Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistus esitab vanemale ARNO vahendusel maksuteatise e-postile tasumisele kuuluvate summade kohta. Vanem tasub esitatud arve hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. NB! Soovitame kasutada otsekorraldust.

* Lasteaiatasuga seotud probleemid lahendab direktor.

* Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus hariduse infosüsteemis ARNO. Vanem esitab avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist.