Lasteaiast

Õigusaktid


Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13360326

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13360799

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad https://www.riigiteataja.ee/akt/13351594

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes https://www.riigiteataja.ee/akt/13213220?leiaKehtiv

 

PÄRNU LINNA HARIDUSALASED ÕIGUSAKTID http://www.parnu.ee/index.php?i

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13336294

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA https: //www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12970917

PÕHIKOOLI-JA GÜMNAASIUMISEADUS https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332410

EESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUS  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12779740

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13360326

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13360799

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad https://www.riigiteataja.ee/akt/13351594

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes https://www.riigiteataja.ee/akt/13213220?leiaKehtiv

 

PÄRNU LINNA HARIDUSALASED ÕIGUSAKTID http://www.parnu.ee/index.php?i

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13336294

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA https: //www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12970917

PÕHIKOOLI-JA GÜMNAASIUMISEADUS https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332410

EESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUS  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12779740