Lasteaiast

Omanäolisus ja traditsioonidKadri maja. 

Kadri majas töötavad õpetajad üldõpetuse põhimõtete järgi, kasutades erinevaid aktiivõppe metoodikaid. Omapäraks on see, et rühmadel on puude nimetused: Vahtra, Õuna, Kastani, Pihlaka, Pirni ja Kuuse rühm. Igal rühmal on õuealal oma puu, mille eest kannavad rühmad hoolt ja käivad aeg-ajalt puud kallistamas. Igal rühmal on kogutud oma rühmapuu kohta huvitavat materjali, mida saavad kasutada õppetegevuste läbiviimisel. 

Pikaajaliseks traditsiooniks on ka pärimuskultuuri tutvustamine lastele: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, vanasõnade ja mõistatuste kasutamine igapäeva tegevustes ning rahvamuusika ja tantsudega tutvumine. Koolieelses eas laps on vastuvõtlik sõna kõla, rütmi ja riimi suhtes. Läbi muusika kergesti omandatavad folkloori-elemendid äratavad lastes huvi rahvaloomingu vastu 

Traditsioonilisteks sündmusteks on: 

 • teadmistepäev 

 • leivanädal 

 • isadepäev 

 • lasteaia nimepäev – kadripäev 25.november 

 • advendiaeg  

 • vanema rühma jõulupidu rahvakommete põhjal 

 • kuuse ärasaatmine kolmekuningapäeval 

 • lasteaia sünnipäev 01. veebruar 

 • vastlapäeva liulaskmine  

 • lasteaia spordipäev 

 • südamekuu aprillis 

 • lasteaia laulupidu 

Päikesejänku maja 

Lasteaed töötab alates 1994.a Hea Alguse põhimõtete järgi, väärtustades terviseedendamist, 

keskkonna-, väärtus- ja tarbijakasvatust ning koostööd. Tegevused tuginevad paindliku 

tööjaotusega meeskonnatööle. 

Rühma meeskond komplekteeritakse inimestest, kellel on vastavad ametioskused ja sellele 

lisanduvad üksteist täiendavad lisaoskused. Meeskonnal on ühine eesmärk, taotlus ja ühiselt 

jagatud vastutus tegevuse eest. 

Päikesejänkul on välja kujunenud oma traditsioonid: 

 • teadmistepäev 

 • isadepäev 

 • advendiaeg ja jõulud 

 • personali jõululõuna 

 • lasteaia sünnipäev 

 • Tublitupsude mänguring ( järjekorras olevatele peredele) 

 • jüripäeva matk 

 • temaatiline õhtu ööbimisega lasteaias ( kooliminejatele) 

 • lõpupidu ja ekskursioon kooliminejatele 

 • laulupäev 5-aastastele lastele emadepäeval 

 • lasteaia spordipäev 

 • südamenädal 

 • 100 päeva kooli algusest ( taaskohtumine 1. klassi läinud lastega ja nende vanematega) 

 

Kadri maja. 

Kadri majas töötavad õpetajad üldõpetuse põhimõtete järgi, kasutades erinevaid aktiivõppe metoodikaid. Omapäraks on see, et rühmadel on puude nimetused: Vahtra, Õuna, Kastani, Pihlaka, Pirni ja Kuuse rühm. Igal rühmal on õuealal oma puu, mille eest kannavad rühmad hoolt ja käivad aeg-ajalt puud kallistamas. Igal rühmal on kogutud oma rühmapuu kohta huvitavat materjali, mida saavad kasutada õppetegevuste läbiviimisel. 

Pikaajaliseks traditsiooniks on ka pärimuskultuuri tutvustamine lastele: rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, vanasõnade ja mõistatuste kasutamine igapäeva tegevustes ning rahvamuusika ja tantsudega tutvumine. Koolieelses eas laps on vastuvõtlik sõna kõla, rütmi ja riimi suhtes. Läbi muusika kergesti omandatavad folkloori-elemendid äratavad lastes huvi rahvaloomingu vastu 

Traditsioonilisteks sündmusteks on: 

 • teadmistepäev 

 • leivanädal 

 • isadepäev 

 • lasteaia nimepäev – kadripäev 25.november 

 • advendiaeg  

 • vanema rühma jõulupidu rahvakommete põhjal 

 • kuuse ärasaatmine kolmekuningapäeval 

 • lasteaia sünnipäev 01. veebruar 

 • vastlapäeva liulaskmine  

 • lasteaia spordipäev 

 • südamekuu aprillis 

 • lasteaia laulupidu 

Päikesejänku maja 

Lasteaed töötab alates 1994.a Hea Alguse põhimõtete järgi, väärtustades terviseedendamist, 

keskkonna-, väärtus- ja tarbijakasvatust ning koostööd. Tegevused tuginevad paindliku 

tööjaotusega meeskonnatööle. 

Rühma meeskond komplekteeritakse inimestest, kellel on vastavad ametioskused ja sellele 

lisanduvad üksteist täiendavad lisaoskused. Meeskonnal on ühine eesmärk, taotlus ja ühiselt 

jagatud vastutus tegevuse eest. 

Päikesejänkul on välja kujunenud oma traditsioonid: 

 • teadmistepäev 

 • isadepäev 

 • advendiaeg ja jõulud 

 • personali jõululõuna 

 • lasteaia sünnipäev 

 • Tublitupsude mänguring ( järjekorras olevatele peredele) 

 • jüripäeva matk 

 • temaatiline õhtu ööbimisega lasteaias ( kooliminejatele) 

 • lõpupidu ja ekskursioon kooliminejatele 

 • laulupäev 5-aastastele lastele emadepäeval 

 • lasteaia spordipäev 

 • südamenädal 

 • 100 päeva kooli algusest ( taaskohtumine 1. klassi läinud lastega ja nende vanematega)