Lapsevanemale

PäevakavaOleme avatud 6.30 - 18.30

 

Päevakava vastab lapse eale. 

Kõiki lapsi ootame lasteaeda vähemalt hommikuringi ajaks (9.05 - 9.10), hommikusöögi soovijaid kella 8.30-ks.

Välisukse kõrval olevat uksekella kasutame alates peale kella 9.10 vajutades juhtkonna nime   ( rühmas käib juba usin töö ja neid me ei häiri). Sama kehtib ka 13.00-15.00 une ajal. Siis rühma ei helista vaid ikka jälle juhtkonnale. Tänud Teile selle õige kasutamise eest!

Iga päev sisaldab õppetegevust, mis koosneb erinevatest osadest :

- kuulamine ja kõnelemine (lastekirjandus, õppemäng, lavastus, jutustamine jm.);

- vaatlemine ja uurimine (vaatlus, õppekäik- või sõit, katse; aimekirjanduse uurimine);

- võrdlemine ja arvutamine (matemaatika)

- lugemine ja kirjutamine ja selle eeltöö;

- või kunstiline tegevus (voolimine, joonistamine, kleepimine, meisterdamine).

 

Lisaks on veel nädalas 2 muusika- ja 2 liikumistegevust (saalis või õues).

 

Mängu kaudu õppimine toimub erinevates tegevuskeskustes, nt. ehituskeskuses, vee- ja liivakeskuses, kokanduse- või teaduskeskuses jne. väikestes gruppides kolme täiskasvanu juhendamisel.

 

Õues käiakse 1-2 korda päevas - õpitakse tundma loodust, mängitakse, tehakse lihtsamaid töid, tegeletakse spordiga, käiakse õppekäikudel, ekskursioonidel jne.

 

Lasteaia põhitegevuseks on mäng (enne hommikusööki ja peale õhtuoodet). Teie lapsel on rohkesti valikuvõimalusi mängus ja toimingutes ning rikkalik mänguasjade, raamatute ja tegevuseks vajalike vahendite valik. 

Raha, hinnaliste mänguasjade,mobiiltelefonide, ehete ja maiustuste kaasavõtmisest loobuge. Õue jäetud kelkude ja jalgrataste eest lasteaed ei vastuta.

 

Söögiajad on päevasündmuste oluliseks osaks. Lasteaiatoit on tervislik ja mitmekesine. Söömise tähendus pole vaid "kõhu täitmine", vaid ka õigete toiduharjumuste ja kaunite lauakommete õppimine. 

Teadetetahvlilt näete nädala toidumenüü.

Kui Teie laps vajab mõne toiduaine asendamist (haiguse, usuliste veendumuste tõttu või mõnel muul põhjusel), teavitage sellest rühma õpetajaid või lasteaia juhtkonda.

 

Päevane puhkehetk on vajalik igale lapsele, kuna lapse närvisüsteem on nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav. Last ei sunnita magama, kuid peale unejutu kuulamist tuleb vaikselt puhata, sest aiarühmadel on üks rühmaruum ja sigin-sagin häiriks teisi lapsi. 6- aastaste laste puhul arvestatakse unevajadust. Esmaspäeviti võtke kaasa puhtad uneriided.

Oleme avatud 6.30 - 18.30

 

Päevakava vastab lapse eale. 

Kõiki lapsi ootame lasteaeda vähemalt hommikuringi ajaks (9.05 - 9.10), hommikusöögi soovijaid kella 8.30-ks.

Välisukse kõrval olevat uksekella kasutame alates peale kella 9.10 vajutades juhtkonna nime   ( rühmas käib juba usin töö ja neid me ei häiri). Sama kehtib ka 13.00-15.00 une ajal. Siis rühma ei helista vaid ikka jälle juhtkonnale. Tänud Teile selle õige kasutamise eest!

Iga päev sisaldab õppetegevust, mis koosneb erinevatest osadest :

- kuulamine ja kõnelemine (lastekirjandus, õppemäng, lavastus, jutustamine jm.);

- vaatlemine ja uurimine (vaatlus, õppekäik- või sõit, katse; aimekirjanduse uurimine);

- võrdlemine ja arvutamine (matemaatika)

- lugemine ja kirjutamine ja selle eeltöö;

- või kunstiline tegevus (voolimine, joonistamine, kleepimine, meisterdamine).

 

Lisaks on veel nädalas 2 muusika- ja 2 liikumistegevust (saalis või õues).

 

Mängu kaudu õppimine toimub erinevates tegevuskeskustes, nt. ehituskeskuses, vee- ja liivakeskuses, kokanduse- või teaduskeskuses jne. väikestes gruppides kolme täiskasvanu juhendamisel.

 

Õues käiakse 1-2 korda päevas - õpitakse tundma loodust, mängitakse, tehakse lihtsamaid töid, tegeletakse spordiga, käiakse õppekäikudel, ekskursioonidel jne.

 

Lasteaia põhitegevuseks on mäng (enne hommikusööki ja peale õhtuoodet). Teie lapsel on rohkesti valikuvõimalusi mängus ja toimingutes ning rikkalik mänguasjade, raamatute ja tegevuseks vajalike vahendite valik. 

Raha, hinnaliste mänguasjade,mobiiltelefonide, ehete ja maiustuste kaasavõtmisest loobuge. Õue jäetud kelkude ja jalgrataste eest lasteaed ei vastuta.

 

Söögiajad on päevasündmuste oluliseks osaks. Lasteaiatoit on tervislik ja mitmekesine. Söömise tähendus pole vaid "kõhu täitmine", vaid ka õigete toiduharjumuste ja kaunite lauakommete õppimine. 

Teadetetahvlilt näete nädala toidumenüü.

Kui Teie laps vajab mõne toiduaine asendamist (haiguse, usuliste veendumuste tõttu või mõnel muul põhjusel), teavitage sellest rühma õpetajaid või lasteaia juhtkonda.

 

Päevane puhkehetk on vajalik igale lapsele, kuna lapse närvisüsteem on nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav. Last ei sunnita magama, kuid peale unejutu kuulamist tuleb vaikselt puhata, sest aiarühmadel on üks rühmaruum ja sigin-sagin häiriks teisi lapsi. 6- aastaste laste puhul arvestatakse unevajadust. Esmaspäeviti võtke kaasa puhtad uneriided.