Õppetöö

TervisedendusTERVISEDENDUS 

 

Päikesejänku maja kuulub aastast 2005 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja Kadri maja aastast 2007. 

Mõlemas majas tegutseb tervisemeeskond, mis koordinerib tervistedendavat tegevust laste ja töötajatega. 

Tervisemeeskonnal on igaks õppeaastaks oma tegevuskava, mis toetab terviseõpetuse süsteemset käsitlemist. 

Tervisedendus… 

…on laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine; 

…toimub siis, kui on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu saab parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist; 

…on süstemaatiline terviseõpetuse osa, mille läbiviijaks on rühmaõpetaja. 

Tervist edendava lasteaia lõppeesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning mõjutada positiivselt täiskasvanu tervisekäitumist. 

Tervistedendavasse tegevusse on kaasatud lapsed, lapsevanemad ja personal 

Tervisealaseid kodulehti:

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee

www.toitumine.ee 

TERVISEDENDUS 

 

Päikesejänku maja kuulub aastast 2005 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja Kadri maja aastast 2007. 

Mõlemas majas tegutseb tervisemeeskond, mis koordinerib tervistedendavat tegevust laste ja töötajatega. 

Tervisemeeskonnal on igaks õppeaastaks oma tegevuskava, mis toetab terviseõpetuse süsteemset käsitlemist. 

Tervisedendus… 

…on laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine; 

…toimub siis, kui on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu saab parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist; 

…on süstemaatiline terviseõpetuse osa, mille läbiviijaks on rühmaõpetaja. 

Tervist edendava lasteaia lõppeesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning mõjutada positiivselt täiskasvanu tervisekäitumist. 

Tervistedendavasse tegevusse on kaasatud lapsed, lapsevanemad ja personal 

Tervisealaseid kodulehti:

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee

www.toitumine.ee