Lasteaiast

ToitlustamineMeie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetavas PRIA Koolikavas. Laste toitlustamisel kasutame PRIA poolt toetatud puu- ja köögiviljade ning joogipiima pakkumise võimalust.

Lasteaia menüü koostab majandusjuhataja Age Roosipuu koostöös kokkadega. Menüü koostamisel kasutatakse ANC-programmi, mis arvestab laste toiduenergia- ja toitainete vajadustega. 2005. aastal loodud ANC-programm töötab lasteaedade, koolide ja hoolekandeasutuste toitlustajate heaks. Selles on ühendatud menüüde koostamine ja planeerimine, toiduainete ja retseptide andmebaas ning ladu ja toiduraha arvestus. Tegemist on ainulaadse internetipõhise terviklahendusega, mida on lihtne ja mugav kasutada. Sisestades programmi vaid soovitud toidud ja sööjate arvud, kuvad ANC automaatselt toidu energeetilised väärtused, päevaraha, maksumuse, laojäägi, nõudelehed ja muu info, mis on toiduseaduse ja määrustega kooskõlas.

Nädalamenüü on nähtaval kõikidele lastevanematele ELIISis ning personali, laste ja lastevanemate rahulolu toiduga uuritakse küsitluste teel.

Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele. Erimenüüd vajava lapse toitlustamise osas sõlmib lapsevanem lasteasutusega eraldi kokkulepped sõltuvalt arsti soovitustest. (vt. Kodukord p. 5.12)

Meie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetavas PRIA Koolikavas. Laste toitlustamisel kasutame PRIA poolt toetatud puu- ja köögiviljade ning joogipiima pakkumise võimalust.

Lasteaia menüü koostab majandusjuhataja Age Roosipuu koostöös kokkadega. Menüü koostamisel kasutatakse ANC-programmi, mis arvestab laste toiduenergia- ja toitainete vajadustega. 2005. aastal loodud ANC-programm töötab lasteaedade, koolide ja hoolekandeasutuste toitlustajate heaks. Selles on ühendatud menüüde koostamine ja planeerimine, toiduainete ja retseptide andmebaas ning ladu ja toiduraha arvestus. Tegemist on ainulaadse internetipõhise terviklahendusega, mida on lihtne ja mugav kasutada. Sisestades programmi vaid soovitud toidud ja sööjate arvud, kuvad ANC automaatselt toidu energeetilised väärtused, päevaraha, maksumuse, laojäägi, nõudelehed ja muu info, mis on toiduseaduse ja määrustega kooskõlas.

Nädalamenüü on nähtaval kõikidele lastevanematele ELIISis ning personali, laste ja lastevanemate rahulolu toiduga uuritakse küsitluste teel.

Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele. Erimenüüd vajava lapse toitlustamise osas sõlmib lapsevanem lasteasutusega eraldi kokkulepped sõltuvalt arsti soovitustest. (vt. Kodukord p. 5.12)