Lapsevanemale

TugiteenusedMeie lasteaia tugimeeskond:

  • Logopeed Merike Künnapas 

 telefon: 4430950; e-post: merike.kunnapas@vanasauga.parnu.ee   

  • Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoog Gädy Rohelsaar

telefon: 58189451; e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee

Sotsiaalpedagoog nõustab lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid. Tema poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine;

  • kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest;

  • kui teie laps ei oska konflikte lahenda

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt. Teenused on tasuta.

      Aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; tel: 58860710

 

Rajaleidja

 Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele - vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad spetsialistid välja lapse õppmise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

 

Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Rajaleidja keskuste kontaktid

 

Lisaks võite lugeda:

Meie lasteaia tugimeeskond:

  • Logopeed Merike Künnapas 

 telefon: 4430950; e-post: merike.kunnapas@vanasauga.parnu.ee   

  • Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoog Gädy Rohelsaar

telefon: 58189451; e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee

Sotsiaalpedagoog nõustab lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid. Tema poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine;

  • kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest;

  • kui teie laps ei oska konflikte lahenda

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt. Teenused on tasuta.

      Aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; tel: 58860710

 

Rajaleidja

 Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele - vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad spetsialistid välja lapse õppmise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

 

Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Rajaleidja keskuste kontaktid

 

Lisaks võite lugeda: