Lasteaiast

HoolekoguHoolekogusse kuulub iga rühma lapsevanemate valitud esindaja, lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetajate esindaja ja pidaja poolt määratud esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.Tuginedes Hea Alguse tavale valib Päikesejänku majas iga rühm 3-liikmelise vanematekogu, kelle hulgast üks valitakse rühma esindama hoolekogus.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Otsustamisõigus on ainult pidaja poolt kinnitatud hoolekogu liikmetel.

Lapsevanemal on vanematekogu kaudu võimalus kaasa rääkida lasteaia igapäevaste küsimuste lahendamises ja tulevikuplaanide kavandamises. Samuti on nad oodatud olema nõu ja jõuga abiks personali motiveerimisel ja toetamisel.

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega § 24 https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.

2021/2022 õppeaasta vanematekogu koosseis

Jrk Nimi   Staatus
1.  Mari-Liis Aljaste Mürakarude lapsevanem  hoolekogu liige
2.  Kristin Aus Kite-Käti lapsevanem  hoolekogu liige
3.  Elmar Bergmann Jänkujütside lapsevanem  hoolekogu liige
4.  Kaisa Kolkkonen Kastani lapsevanem  hoolekogu liige
5.  Siiri Jõul Õuna lapsevanem  hoolekogu liige 
6. Janika Lillakas Pähklipurejate lapsevanem   hoolekogu esimees
7. Siret Lilleleht Pihlaka lapsevanem  hoolekogu liige 
8. Andi lõhmus Pirni lapsevanem  hoolekogu liige 
9. Merit Raag Pesamunade lapsevanem   hoolekogu liige
10. Triin Rüütli Vahtra lapsevanem  hoolekogu aseesimees
11.  Olaf Siigur Kuuse lapsevanem   hoolekogu liige 
12.  Kerli Tammann Nublude lapsevanem   hoolekogu liige 
13.  Ljudmila Mazur Kadri maja õpetaja  hoolekogu liige
14.  Erika Talumaa Päikesejänku maja õpetaja hoolekogu liige 
15.  Merit Kvatš pidaja esindaja hoolekogu  liige

Hoolekogusse kuulub iga rühma lapsevanemate valitud esindaja, lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetajate esindaja ja pidaja poolt määratud esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.Tuginedes Hea Alguse tavale valib Päikesejänku majas iga rühm 3-liikmelise vanematekogu, kelle hulgast üks valitakse rühma esindama hoolekogus.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Otsustamisõigus on ainult pidaja poolt kinnitatud hoolekogu liikmetel.

Lapsevanemal on vanematekogu kaudu võimalus kaasa rääkida lasteaia igapäevaste küsimuste lahendamises ja tulevikuplaanide kavandamises. Samuti on nad oodatud olema nõu ja jõuga abiks personali motiveerimisel ja toetamisel.

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega § 24 https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.

2021/2022 õppeaasta vanematekogu koosseis

Jrk Nimi   Staatus
1.  Mari-Liis Aljaste Mürakarude lapsevanem  hoolekogu liige
2.  Kristin Aus Kite-Käti lapsevanem  hoolekogu liige
3.  Elmar Bergmann Jänkujütside lapsevanem  hoolekogu liige
4.  Kaisa Kolkkonen Kastani lapsevanem  hoolekogu liige
5.  Siiri Jõul Õuna lapsevanem  hoolekogu liige 
6. Janika Lillakas Pähklipurejate lapsevanem   hoolekogu esimees
7. Siret Lilleleht Pihlaka lapsevanem  hoolekogu liige 
8. Andi lõhmus Pirni lapsevanem  hoolekogu liige 
9. Merit Raag Pesamunade lapsevanem   hoolekogu liige
10. Triin Rüütli Vahtra lapsevanem  hoolekogu aseesimees
11.  Olaf Siigur Kuuse lapsevanem   hoolekogu liige 
12.  Kerli Tammann Nublude lapsevanem   hoolekogu liige 
13.  Ljudmila Mazur Kadri maja õpetaja  hoolekogu liige
14.  Erika Talumaa Päikesejänku maja õpetaja hoolekogu liige 
15.  Merit Kvatš pidaja esindaja hoolekogu  liige