Lapsevanemale

Mida peab teadma



Alates 13. maist 2019 jõustus uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

Lasteaiakoha taotlused esitatatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.  
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile. 

Koha saanud lapsel peab olema Pärnu linna rahvastikuregistrijärgne aadress. 

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. 
Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust. 
Toidupäeva maksumus 1,90 €. Osalustasu 57,00 € 

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis täidetakse ARNO-s. 

Alates 13. maist 2019 jõustus uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

Lasteaiakoha taotlused esitatatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.  
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile. 

Koha saanud lapsel peab olema Pärnu linna rahvastikuregistrijärgne aadress. 

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. 
Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust. 
Toidupäeva maksumus 1,90 €. Osalustasu 57,00 € 

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis täidetakse ARNO-s.