Lapsevanemale

Mida peab teadmaLasteaia koha saamiseks tuleb täita vastuvõtu ARNO-s 
Alates 13. maist 2019 jõustus uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. Kohataotlused esitatatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.  
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile. 

Koha saanud lapsel peab olema Pärnu linna rahvastikuregistrijärgne aadress. 

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. 
Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust. 
toidupäeva maksumus 1,90 €. osalustasu 56,40 € 

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis täidetakse ARNO-s. 

Lasteaia koha saamiseks tuleb täita vastuvõtu ARNO-s 
Alates 13. maist 2019 jõustus uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. Kohataotlused esitatatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.  
Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile. 

Koha saanud lapsel peab olema Pärnu linna rahvastikuregistrijärgne aadress. 

Lasteaia rahastamine toimub Pärnu linna eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. 
Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust. 
toidupäeva maksumus 1,90 €. osalustasu 56,40 € 

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis täidetakse ARNO-s.